Domainorder.nl zeer interessant voor domainers

Domainers zijn mensen die zich specialiseren in het registreren, kopen en verkopen van domeinnamen waarmee zij denken op langere termijn een goed rendement te kunnen maken. Enerzijds door verkoop aan derden en anderzijds door development van deze namen.

Om die reden zijn zij niet altijd even gespecialiseerd in een bepaalde niche maar richten zij hun peilen op namen die interessant zijn in de meest brede zin van het woord.

Domainorder.nl helpt hen aan een goede voorraad van domeinnamen. Dit kunnen dure (premium) namen zijn maar ook typo’s, type-ins en generieke domeinnamen. Het Domainorder.nl systeem werkt op basis van ‘no catch, no pay’ en kost dus pas geld wanneer Domainorder.nl de naam heeft geregistreerd. Waarom dus niet proberen?

Dit artikel staat in de categorie Voor wie? and tagged , , .