Trends in internetgebruik

SIDN, het bedrijf achter .nl, heeft de resultaten bekendgemaakt van een uniek onderzoek naar trends in internetgebruik en de Nederlandse domeinnamenmarkt. Al eerder zijn er onderzoeken uitgevoerd naar de impact van social media, maar niet eerder met een duidelijke link naar de domeinnamenmarkt. Heliview Research & Consultancy heeft het onderzoek uitgevoerd onder 2800 consumenten, alsmede 600 vertegenwoordigers uit de zakelijk markt. Meest opvallende resultaten zijn dat social media juist als trigger voor het hebben van een eigen website worden gezien, en daarvan afgeleid voor een toename van het aantal domeinnamen zorgen. En social media worden niet gezien als substituut voor de eigen (corporate) website, zoals wel eens wordt verondersteld.

Internetgebruik onderhevig aan veranderingen
Roelof Meijer, algemeen directeur SIDN: “De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor de Nederlandse internetprofessionals zeer waardevol aangezien internetgebruik momenteel onderhevig is aan veel veranderingen. Niet alleen de toegenomen mogelijkheden van internet maar ook de toegenomen complexiteit van de problematiek rond het gebruik van websites komen in dit onderzoek duidelijk naar voren. Zo willen we een helder beeld schetsen van de trends in internetgebruik en hun invloed op de domeinnamenmarkt. En daarnaast inzicht krijgen en bieden in de waardering van de domeinnaam binnen de snel veranderende wereld van internet. Op basis van de getrokken conclusies blijkt tevens dat sommige hypotheses nog vervolgvragen oproepen. Deze zullen wij in 2012 verder uitzetten en verifiëren.”

Een paar opvallende onderzoeksresultaten:

Consumenten zien social media niet als substituut voor hun eigen website;
Social media zijn juist een trigger voor internetgebruik en daarvan afgeleid voor het gebruik van .nl-domeinnamen;
Social media doen geen afbreuk aan de vraag naar campagne- en actiesites; deze zal naar verwachting toenemen;
De verwachting van zowel zakelijke gebruikers als providers is dat corporate websites hun rol niet verliezen door de opkomst van social media;
Apps hebben eerder een positief dan negatief effect op gebruik van websites en daarvan afgeleid domeinnamen;
De zakelijke markt ziet als gevolg van het gebruik van apps en social media over het algemeen een toename van het aantal websites en domeinnamen;
Mobile devices leveren tot dusver geen sterk veranderd pad op naar websites, maar gebruikers verwachten dat hun gedrag in de komende jaren nog sterk zal wijzigen;
Providers verwachten tevens geen waardevermindering van een domeinnaam door toenemend gebruik van mobiel internet;
Door de opkomst van mobiele devices twijfelen de meeste registrars aan het rendement van parking pages.

Toelichting onderzoek
Het onderzoek door Heliview Research & Consultancy geeft een duidelijk en uniek beeld van de trends in internetgebruik en geeft inzicht in de waardering van de domeinnaam binnen de zich snel veranderende wereld van internet. De vervanging van bijvoorbeeld PC’s door mobiele dragers als voornaamste medium voor het gebruik van internet, kan namelijk gevolgen hebben voor de vraag naar en de waarde van domeinnamen. Op veel nieuwe apparaten is het intikken van lange domeinnamen niet makkelijk uitvoerbaar en worden websites vervangen door apps. Daarnaast spelen ook de ontwikkelingen rond social media een rol: wanneer mensen in plaats van verschillende websites, slechts één platform bezoeken, kan dit de vraag naar domeinnamen in de breedte sterk beïnvloeden. Uit het onderzoek blijkt dat deze trends wel degelijk belangrijk zijn voor het internetgebruik, maar dat het beeld veel ambiguer is. Ook het gebruikersgedrag hierin blijkt nog lang niet te zijn uit geëvolueerd.

Over SIDN
SIDN is verantwoordelijk voor het .nl-domein. Naast het registreren en uitgeven van domeinnamen zorgt SIDN ervoor dat internetgebruikers wereldwijd en op elk gewenst moment bij deze domeinnamen terecht kunnen. SIDN staat door de uitgifte en goede werking van bijna 5 miljoen .nl-domeinnamen in het hart van de Nederlandse e-business. In 2011 bestond .nl 25 jaar en greep SIDN dit jubileum aan om aandacht te vragen voor het belang van internet (en .nl) voor Nederland.

Het volledige onderzoeksrapport kunt u opvragen via marketing@sidn.nl.

Dit artikel staat in de categorie Domeinnaam Nieuws, SIDN and tagged , , .