De domeinnaam als handelsnaam

Een domeinnaam is in principe niets meer dan een internetadres. De domeinnaamhouder kan dit adres koppelen aan een webserver waarop deze zijn of haar website kan plaatsen. Een domeinnaam is dus niet per definitie ook een handelsnaam. Dit oordeelde het Gerechtshof ’s-Gravenhage onlangs in een zaak tussen twee fysiotherapeuten. De zaak behandelde een dispuut waarbij de ene fysiotherapeut met zijn handelsnaam inbreuk zou maken op de handelsnaam van de ander.

De rechter oordeelde dat het kan voorkomen dat een domeinnaam wel tot een handelsnaam kan worden wanneer deze in het handelsverkeer wordt gebruikt om de onderneming aan te duiden. Van belang is daarbij hoe het bedrijf zich presenteert in bijvoorbeeld advertenties, op visitekaartjes, op de website, etc. Daarnaast moet daarbij de perceptie van het relevante publiek in aanmerking worden genomen.

Volgens artikel 1 van de Handelsnaamwet wordt onder handelsnaam de naam verstaan waaronder een onderneming wordt gedreven. Het recht op een handelsnaam ontstaat wanneer een naam ter onderscheiding van de onderneming in het handelsverkeer wordt gevoerd. Dit kan bijvoorbeeld doordat de handelsnaam is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze inschrijving alleen is echter niet voldoende.

In artikel 5 van de Handelsnaamwet is bepaald dat iemand zijn onderneming niet mag drijven onder een naam die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd. Evenmin mag een naam gevoerd worden die daar slechts in geringe mate van afwijkt als daardoor verwarring kan ontstaan. Ook mag een handelsnaam geen merk bevatten, waarvan de handelsnaamhouder zelf geen rechthebbende is.

Iedere ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met oneerlijke concurrentie. Op 4 oktober organiseert EVO een seminar over onder andere dit onderwerp met als thema ‘Beter goed bedacht, dan slecht gejat’.

Dit artikel staat in de categorie Domeinnaam Nieuws and tagged , .